Introductie #

Binnen de wereld van Generative AI, zijn er verschillende modellen ontwikkeld, elk met unieke kenmerken en toepassingen. In dit segment verkennen we enkele van de prominente generative modellen zoals Generative Adversarial Networks (GANs) en Variational Autoencoders (VAEs), en bekijken we enkele andere notabele modellen.

Generative Adversarial Networks (GANs) #

Overzicht: #

 • GANs bestaan uit twee netwerken, een generator en een discriminator, die tegen elkaar concurreren in een soort spel.
 • De generator probeert realistische data te creëren, terwijl de discriminator probeert te onderscheiden tussen echte en door de generator gecreëerde data.

Toepassingen: #

 • Beeldcreatie: GANs kunnen uiterst realistische afbeeldingen genereren.
 • Stijloverdracht: Het toepassen van de stijl van het ene beeld op een ander.
 • Data Augmentatie: Het genereren van extra data voor training van modellen.

Variational Autoencoders (VAEs) #

Overzicht: #

 • VAEs zijn probabilistische generative modellen die leren om de data-distributie te modelleren en nieuwe data te genereren.
 • Ze bestaan uit een encoder en een decoder. De encoder leert een representatie van de data, terwijl de decoder deze representatie gebruikt om nieuwe data te genereren.

Toepassingen: #

 • Beeldgeneratie: Creëren van nieuwe afbeeldingen op een gecontroleerde manier.
 • Anomaliedetectie: Identificeren van afwijkende data in een dataset.

Andere Modellen #

 • Pixel Recurrent Neural Networks (PixelRNN): Modellen die pixel voor pixel afbeeldingen genereren.
 • Flow-based Modellen: Deze modellen leren een omkeerbare transformatie van de data-distributie naar een bekende distributie en zijn efficiënt in zowel training als sampling.

Conclusie #

De variëteit aan generative modellen geeft een breed scala aan tools en technieken voor het aanpakken van verschillende soorten taken in Generative AI. Terwijl GANs uitblinken in het creëren van realistische afbeeldingen, zijn VAEs nuttig voor taken waar een begrip van de data-distributie vereist is. Andere modellen zoals PixelRNN en Flow-based modellen bieden weer andere benaderingen voor generatieve taken. Het verkennen en begrijpen van de verschillen en toepassingen van deze modellen helpt bij het kiezen van de juiste tool voor je project en draagt bij aan de groeiende opwinding rond de potentie van Generative AI.